Chuyển biến trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Chuyển biến trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

09:06 15/11/2021 0

Triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22.11.2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Đắk Lắk đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết trên.