Vợ chồng ông Thái đang được điều trị tại bệnh viện  /// Ảnh: Đỗ Trường

Vợ chồng già bị đánh nhập viện

1
Ông Thái bị ông Đàn xô ngã, rồi bị Phạm Văn Việt (32 tuổi, con ông Đàn) đánh tới tấp vào người. Bà Tuệ từ trong nhà chạy ra can thì bị ông Đàn cầm điếu cày hút thuốc lào đánh vào tay.
/form>