Nhiều cổ phiếu có nguy cơ bị hủy niêm yết

Nhiều cổ phiếu có nguy cơ bị hủy niêm yết

0
Trong thời gian qua, hai sở Giao dịch chứng khoán đã cảnh báo một số cổ phiếu có nguy cơ bị hủy niêm yết vào cuối năm nay do bị lỗ hai năm liên tiếp (2010 - 2011) và 9 tháng đầu năm nay tiếp tục bị lỗ hoặc những doanh nghiệp mới bị thua lỗ một năm  nhưng mức lỗ đã hoặc sắp cao hơn vốn điều lệ.