Ông Trương Quang Nghĩa /// Ảnh: S.X

Đà Nẵng có tân Bí thư

7
Ông Trương Quang Nghĩa từng có thời gian hơn 2 năm làm Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng (từ tháng 5.2008 đến 9.2010).