BIDV SmartBanking - Cho cuộc sống xanh

BIDV SmartBanking - Cho cuộc sống xanh

0
Được thành lập vào năm 1976, từ đó đến nay, BIDV Khánh Hòa luôn hoàn xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh được giao, khẳng định vị thế là ngân hàng chủ lực góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.