Biển Chết đang thực sự giãy chết

Biển Chết đang thực sự giãy chết

0
Cách đây 120.000 năm, biển Chết từng một lần suýt biến mất và với tốc độ nước biển đang cạn nhanh như hiện nay, nhiều khả năng nó sẽ không qua khỏi một đợt hạn hán kéo dài tại Trung Đông.