Xét nghiệm Covid-19 ở Công ty TNHH Poyun (TP.Chí Linh, Hải Dương)	 /// Ảnh: Lê Tân

Tăng cường xét nghiệm ứng phó Covid-19 'siêu lây nhiễm'

05:07 30/01/2021 0

Ngày 29.1, Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và thủ trưởng các đơn vị có liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện các nội dung phòng chống dịch Covid-19.