Vật thể bay bí hiểm tại biên giới Ấn - Trung

Vật thể bay bí hiểm tại biên giới Ấn - Trung

03:22 26/11/2012 0

Theo tờ India Today, giới chức Ấn Độ đang đau đầu tìm hiểu thực chất của hơn 100 vật thể bay không xác định (UFO) được phát hiện trên lãnh thổ Ấn Độ giáp giới Trung Quốc trong những tháng gần đây.