Nhà ngoại giao của bản

Nhà ngoại giao của bản

09:01 19/10/2021 0

Sau chuyến lội rừng ngoại giao với trưởng bản nước bạn Lào của ông Lương Minh Hồng, người dân bản Mường Piệt và bản Tẩu ở hai bên mốc biên giới trở thành bạn tốt của nhau, mọi hiềm khích được hóa giải.