'Dân chơi' biển số đẹp

'Dân chơi' biển số đẹp

07:55 26/04/2022 1

Nhu cầu biển số đẹp theo thời gian vẫn được duy trì. Nhiều 'dân chơi' số đẹp vẫn chấp nhận bỏ gần tỉ đồng chỉ để sở hữu biển số đẹp.