Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ASEAN - Nhật Bản

Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ASEAN - Nhật Bản

0
Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Thông tư về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu (NK) ưu đãi đặc biệt của VN (thuế suất AJCEP) để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2015 - 2018.