Bình Định: Kiên quyết xử lý cán bộ giải quyết thủ tục hành chính “hành dân”

0 Thanh Niên Online

Chủ tịch UBND H.Tuy Phước (Bình Định) yêu cầu làm rõ cá nhân có sai phạm, bố trí công tác khác đối với cá nhân có liên quan đến 108 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn.

Một cửa điện tử tại H.Tuy Phước /// ẢNH: UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
Một cửa điện tử tại H.Tuy Phước
ẢNH: UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngày 28.8, Văn phòng UBND H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết Chủ tịch UBND huyện này đã có ý kiến bằng văn bản chỉ đạo xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra nhiều hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai bị trễ hạn. Theo đó, các đơn vị, cơ quan có thủ tục hành chính trễ hạn từ năm 2020 trở đi thì cuối năm đó sẽ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND H.Tuy Phước cũng yêu cầu Phòng Kinh tế - hạ tầng tổ chức kiểm điểm, làm rõ cá nhân nào có sai phạm, khuyết điểm và bố trí công tác khác đối với cá nhân có liên quan đến 108 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trên lĩnh vức đất đai. Đồng thời, gửi quyết định phân công công tác khác và báo cáo kết quả về cho UBND H.Tuy Phước để theo dõi, xem xét, xử lý kỷ luật.

Theo UBND H.Tuy Phước, trong 5 tháng đầu năm, tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai H.Tuy Phước còn tồn 108 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trên lĩnh vực đất đai đã quá hạn giải quyết (trong đó có 74 hồ sơ đang chờ lấy ý kiến quy hoạch của Phòng Kinh tế - hạ tầng H.Tuy Phước).

Nguyên nhân chậm giải quyết hồ sơ tách thửa là do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Kinh tế - hạ tầng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của H.Tuy Phước tự ý yêu cầu thêm nhiều thành phần hồ sơ, thủ tục trong việc tách thửa, thiếu trách nhiệm và không phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết hồ sơ cho công dân. Phòng Kinh tế - hạ tầng H.Tuy Phước phát hiện việc lấy ý kiến quy hoạch của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai H.Tuy Phước không đúng theo quy định, nhưng vẫn thực hiện mà không có ý kiến phản hồi hay báo cáo cho UBND H.Tuy Phước. Ngoài ra, việc trả lời phiếu lấy ý kiến của Phòng Kinh tế - hạ tầng không kịp thời và có tình trạng "ngâm" hồ sơ không giải quyết trong thời gian dài…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, Phòng Kinh tế - hạ tầng H.Tuy Phước và các đơn vị liên quan đã tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cán bộ lãnh đạo và công chức có liên quan.

Tuy nhiên, ngày 19.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tiếp tục có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND H.Tuy Phước, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh chỉ đạo việc xem xét, xử lý trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân liên quan đến số lượng hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh Bình Định.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm