Bình Phước quy hoạch chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao

0 Thanh Niên

Tỉnh Bình Phước vừa thông qua quy hoạch chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Một cơ sở chăn nuôi tập trung tại Bình Phước /// Ảnh: H.N
Một cơ sở chăn nuôi tập trung tại Bình Phước
Ảnh: H.N
Theo đó, Bình Phước phấn đấu nâng tỷ lệ chăn nuôi tập trung an toàn đạt 98% tổng đàn, 75% trang trại chăn nuôi có ứng dụng công nghệ cao, 100% trang trại đảm bảo an toàn không phát sinh dịch bệnh và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi ra thị trường thế giới.

80% cơ sở chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao

Theo quy hoạch, giá trị ngành sản xuất chăn nuôi đạt 15% trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp của tỉnh năm 2020 và nâng lên 20% vào năm 2030. Mục tiêu đến năm 2020 nâng tổng đàn heo đạt 800.000 con, trên 80% cơ sở chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao thực hiện theo chuỗi khép kín. Duy trì đàn trâu, bò đạt 45.000 con, đàn gia cầm đạt 9 triệu con. Chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao chiếm trên 80% cơ sở chăn nuôi.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, các cơ sở chăn nuôi tập trung phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện vệ sinh thú y, cách biệt tối thiểu 100 m với đường giao thông chính, sông, suối; 500 m với các cụm dân cư, đường biên hàng lang bảo vệ nguồn nước theo quy định ở các hồ thủy lợi, thủy điện và cách tối thiểu 1 km với các khu dân cư tập trung, khu kinh tế, du lich sinh thái, di tích lịch sử, trường học, bệnh viện…

Xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung

Về quy hoạch các cơ sở giết mổ tập trung đến năm 2020, theo đó TX.Đồng Xoài xây dựng từ 1-2 cơ sở giết mổ gia súc, 1 cơ sở giết mổ gia cầm. H.Đồng Phú 2 cơ sở giết mổ gia súc, 2 cơ sở giết mổ gia cầm. H.Chơn Thành 3 cơ sở giết mổ gia súc, 1 cơ sở giết mổ gia cầm. H.Hớn Quản 3 cơ sở giết mổ gia súc, 1 cơ sở giết mổ gia cầm. TX.Bình Long 2 cơ sở giết mổ gia súc, 1 cơ sở giết mổ gia cầm. H.Lộc Ninh 4 cơ sở giết mổ gia súc, 1 cơ sở giết mổ gia cầm. H.Bù Đốp 2 cơ sở giết mổ gia súc, 1 cơ sở giết mổ gia cầm. H.Bù Gia Mập 5 cơ sở giết mổ gia súc, 1 cơ sở giết mổ gia cầm. TX.Phước Long 1 cơ sở giết mổ gia súc, 1 cơ sở giết mổ gia cầm. H.Bù Đăng 9 cơ sở giết mổ gia súc, 1 cơ sở giết mổ gia cầm và H.Phú Riềng 3 cơ sở giết mổ gia súc, 1 cơ sở giết mổ gia cầm.

Đối với cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ tại các vùng nông thôn, các xã vùng sâu, khó khăn chưa có cơ sở giết mổ tập trung được duy trì cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nhưng phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và ATVSTP theo quy định. Đối với các DN, HTX, hộ kinh doanh được xây dựng cơ sở giết mổ theo dự án chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn từ chăn nuôi, giết mổ, chế biến, tiêu thụ… hoạt động trong phạm vi dự án chuỗi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để phát triển bền vững ngành nông nghiệp công nghệ cao, UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp như: Sắp xếp chăn nuôi tập trung theo mô hình chuỗi liên kết từ sản xuất - chế biến - lưu thông - tiêu thụ sản phẩm; Các cơ sở chăn nuôi phải đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường.

Đa dạng hóa vùng nguyên liệu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về chăn nuôi, phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu, lao động; Ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ; khuyến khích các nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; Đẩy mạnh quảng bá, liên kết sản xuất, tổ chức lại hệ thống tiêu thụ sản phẩm gắn với cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến, bảo đảm vệ sinh thú y, ATVSTP; Thực hiện tốt Nghị quyết số 31/2017 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư, quyết định số 67/2017 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm