Bộ Công thương chọn phương án giá điện chỉ còn 5 bậc

0 Thanh Niên

Ngày 24.2, Bộ Công thương chính thức có văn bản về việc lấy ý kiến các bộ, ngành nhằm hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Biểu giá điện sẽ giảm từ 6 bậc thành 5 bậc  /// Ảnh: Ngọc Thắng
Biểu giá điện sẽ giảm từ 6 bậc thành 5 bậc
Ảnh: Ngọc Thắng

Theo đó, Bộ Công thương đưa các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 1, 3, 4 và 5 bậc. Cụ thể, phương án 1 bậc có giá bằng mức giá điện bình quân hiện hành cho sinh hoạt là 1.897 đồng/kWh. Với phương án này, tính toán cho thấy tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 201 kWh/tháng trở lên (khoảng 6,7 triệu hộ) tiền điện phải trả giảm từ 8.000 đồng đến 330.000 đồng/hộ/tháng. Trong khi đó, hộ sử dụng dưới 201 kWh/tháng (khoảng 18,6 triệu hộ) tiền điện trả tăng từ 17.000 đồng đến 36.000 đồng/hộ/tháng.

Phương án 2 là rút từ 6 bậc như hiện nay còn 3 bậc. Trong đó, giá điện bậc 1 (từ 0-100 kWh), bậc 2 từ 101-400 kWh và bậc 3 từ 401 kWh trở lên. Theo phương án này, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 301 kWh/tháng trở lên (khoảng 3,1 triệu hộ) phải trả giảm từ 45.000 đồng đến 62.000 đồng/hộ/tháng; trong khi đó, hộ sử dụng dưới 301 kWh/tháng (khoảng 22,3 triệu hộ), tiền điện phải trả tăng từ 4.000 đồng đến 30.000 đồng/hộ/tháng.

Với phương án 3 thì cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt bao gồm 4 bậc. Trong đó, giá điện bậc 1 từ 0-100 kWh, bậc 2 từ 101-300 kWh, bậc 3 từ 301-600 kWh và bậc 4 từ 601 kWh trở lên. Theo phương án này, các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 51-100, 201-300 và 301-400 kWh/tháng (khoảng 10,3 triệu hộ) thì tiền điện phải trả giảm, nhiều nhất là giảm 32.000 đồng/hộ/tháng. Còn hộ sử dụng từ 0-50, 101- 200 và từ 401 kWh/tháng trở lên (khoảng 15,3 triệu hộ) tiền điện phải trả tăng từ 1.000 đồng đến 105.000 đồng/hộ/tháng.

Phương án 4 là biểu giá điện gồm 5 bậc. Tuy nhiên, với phương án này, cơ quan soạn thảo đưa ra 2 kịch bản khác nhau. Kịch bản 1 là giá điện sinh hoạt bao gồm 5 bậc thang, trong đó giá điện bậc 1 (cho 0-100 kWh) giữ như mức giá bậc 1 theo biểu giá hiện hành, bậc 2 từ 101-200 kWh, bậc 3 từ 201-400 kWh, bậc 4 từ 401-700 kWh và bậc 5 từ 701 kWh trở lên. Bản chất kịch bản này là giảm từ 6 bậc như hiện nay xuống còn 5 bậc thông qua việc ghép các bậc lại với nhau để tăng khoảng cách mức tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách mức của bậc cao hơn nhằm phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện.

Tuy nhiên, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 701 kWh/tháng trở lên (khoảng 0,5 triệu hộ, chiếm 1,8% tống số hộ) phải trả tăng thêm 29.000 đồng/hộ/tháng. Kịch bản 2 của phương án này là giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt không đổi; gộp bậc 1 và bậc 2 với giá điện giữ nguyên theo bậc 1 nhằm đảm bảo ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội không thay đổi; phần doanh thu thiếu được bù vào bậc trên 700 kWh; giá điện của bậc 201-400 kWh được gộp theo giá bình quân của bậc 4 (201-300 kWh) và bậc 5 (từ 301-400 kWh) của giá điện cũ. Kịch bản này sẽ khiến tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 200-300 kWh/tháng và từ 701 kWh/tháng trở lên phải trả tăng thêm khoảng từ 6.000 - 14.000 đồng/hộ/tháng.

Sau khi phân tích các phương án, Bộ Công thương đề xuất chọn phương án giá điện 5 bậc thang theo kịch bản 1 với lý do là mức tăng giá điện giữa các bậc ở mức hợp lý; đảm bảo toàn bộ số hộ có mức sử dụng điện dưới 700 kWh (chiếm 98,2% tổng số hộ) có mức tiền điện không tăng hoặc giảm khi áp dụng biểu giá điện mới.

Bộ Công thương cho rằng các biểu giá điện nêu trên đảm bảo nguyên tắc hiệu quả sản xuất kinh doanh; thuận lợi cho hộ sử dụng điện cũng như thuận lợi cho quản trị doanh nghiệp. Đảm bảo nâng cao tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện giá bán điện; khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và công bằng xã hội; khắc phục được tình trạng hóa đơn tiền điện biến động trong những tháng đổi mùa.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm