Bộ GD-ĐT đề nghị bổ sung gần 95.000 biên chế giáo viên

0 Thanh Niên Online

Bộ GD-ĐT đã đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ giao bổ sung 94.714 biên chế trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó riêng năm 2021 đề nghị bổ sung khoảng 30.000 biên chế.

Bộ GD-ĐT đề nghị bổ sung gần 95.000 biên chế giáo viên /// ẢNH QUỲNH TRANG
Bộ GD-ĐT đề nghị bổ sung gần 95.000 biên chế giáo viên
ẢNH QUỲNH TRANG

Thiếu gần 95.000 nhưng cũng thừa hơn 10.000 giáo viên 

Bộ GD-ĐT nhận định, tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên mầm non, phổ thông ở một số địa phương vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học. Chất lượng đội ngũ không đồng đều, còn khoảng cách lớn giữa các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và các vùng thuận lợi.

Bộ GD-ĐT cho biết, đã hướng dẫn địa phương rà soát việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng giáo viên hợp lý, hiệu quả; đồng thời, có giải pháp lâu dài để quy hoạch, tuyển dụng và bố trí đủ giáo viên dạy đúng và đủ các môn học, thực hiện điều tiết giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, bảo đảm “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”; ưu tiên bảo đảm giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bao giờ học sinh được tiêm vắc xin Covid-19?

Hiện, cả nước còn thiếu 94.714 giáo viên và thừa 10.178 giáo viên các cấp học. Căn cứ số liệu này, Bộ GD-ĐT đã đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ giao bổ sung 94.714 biên chế trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó riêng năm 2021 đề nghị bổ sung khoảng 30.000 biên chế (gồm 20.000 biên chế giáo viên cho các môn học mới cấp tiểu học, cấp THPT và 10.000 biên chế giáo viên mầm non cho các tỉnh vùng sâu, vùng xa khó khăn, vùng dân tộc thiểu số).

Con số này không bao gồm 5 tỉnh Tây nguyên và 14 tỉnh được bổ sung biên chế giáo viên mầm non năm 2019.

Các địa phương đã chủ động rà soát đội ngũ giáo viên hiện có để xác định số lượng biên chế giáo viên cần bổ sung cho từng cấp học; xây dựng lộ trình, các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên gắn với nâng cao hiệu quả việc tinh giản biên chế; tính toán nhu cầu đào tạo nâng chuẩn trình độ đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông theo luật Giáo dục 2019 và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng triển khai tập huấn, bồi dưỡng bằng hình thức bồi dưỡng qua mạng.

Bộ GD-ĐT đề nghị bổ sung gần 95.000 biên chế giáo viên - ảnh 1

Giáo viên tiểu học cần nâng chuẩn đào tạo theo yêu cầu mới chiếm tỷ lệ cao nhất

ẢNH NGỌC THẮNG

Giáo viên tiểu học có tỷ lệ đạt chuẩn thấp nhất

Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo (theo luật Giáo dục 2019) ở cấp tiểu học đang thấp nhất do nâng chuẩn đào tạo từ trung cấp "nhảy vọt" lên chuẩn đào tạo là đại học. Cụ thể, tỷ lệ đạt chuẩn từng cấp học như sau: mầm non là 77,8%, tiểu học 69,4%, THCS 83,3%, THPT là 99,9%.

Thực hiện Nghị định số 71 ngày 30.6.2020 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch triển khai giai đoạn 1 (2020 - 2025). 

Năm 2021, các địa phương sẽ cử 37.389 giáo viên tham gia đào tạo nâng chuẩn trình độ, gồm: 9.859 giáo viên mầm non (chiếm tỷ lệ 10,96% giáo viên chưa đạt chuẩn), 17.822 giáo viên tiểu học (chiếm tỷ lệ 6,36% giáo viên chưa đạt chuẩn) và 9.708 giáo viên THCS (chiếm tỷ lệ 3,86% giáo viên chưa đạt chuẩn).

Thực hiện luật Giáo dục 2019 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức, để địa phương, các cơ sở giáo dục đại học có căn cứ tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên, Bộ GD-ĐT cho biết đã ban hành các thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; các thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên đại học và giảng viên cao đẳng sư phạm.

Ngoài ra, để bảo đảm chế độ cho nhà giáo trong giai đoạn chờ chế độ tiền lương mới, Bộ GD-ĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT tiếp tục triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đặc biệt là thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 theo các đề án về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đã ban hành; giao chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm cho các cơ sở đào tạo giáo viên, mở mã ngành đào tạo cho các môn học mới trong chương trình mới.

Gia tăng ca mắc Covid-19, gần 45.000 F0 tại TP.HCM cần theo dõi tại nhà

Tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục chưa đạt mức quy định 

Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho toàn ngành giáo dục năm 2021 chỉ đạt khoảng 17,3% chi ngân sách cả nước, chưa đạt tỷ lệ theo quy định (tối thiểu 20%).

Tỷ lệ chi cho con người (chi lương, các khoản theo lương) còn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi thường xuyên tại các trường; nhiều địa phương chưa bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 18% chi chuyên môn theo quy định, gây khó khăn cho công tác bảo đảm chất lượng dạy và học tại các địa phương.

Việc mua sắm bổ sung thiết bị theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới còn chậm. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh, học sinh phải học trực tuyến, tại những nơi kinh tế khó khăn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm