'Rà soát hành lang pháp lý để phát triển blockchain'

'Rà soát hành lang pháp lý để phát triển blockchain'

13:34 17/05/2022 0

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh cơ quan sẽ rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý của ngành khoa học và công nghệ để tạo điều kiện cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng blockchain tại Việt Nam.