Tôn trọng giá trị và quyền sống của mỗi thành viên

Tôn trọng giá trị và quyền sống của mỗi thành viên

0
Để gắn kết một gia đình bền vững, bên cạnh tình yêu thương là sợi dây cốt lõi, luôn cần có sự tôn trọng giá trị và quyền sống của mỗi thành viên. Điều này không phải bây giờ mới được nhìn nhận, mà từ đầu thế kỷ 20 cha ông ta đã đề cập.
Với con tuổi teen

Với con tuổi teen

0
(TNTS) Mối quan hệ giữa bố mẹ với con cái tuổi teen được xem là tốt đẹp khi mối quan hệ đó bao gồm cả sự kính trọng, thông cảm, tin tưởng, và quan tâm lẫn nhau.
Nuôi bố mẹ già

Nuôi bố mẹ già

0
(TNTS) Nói thật mình chẳng lo gì chỉ lo già yếu lẩm cẩm, sống mà phải lụy đến người khác là cái sống buồn chán nhất. Đã từng trải qua hai năm nằm liệt giường, nghĩ đến khi đó mình cứ rùng mình. Người già thường hay lẩm cẩm, trái tính trái nết rất khó chiều. Thành ra nuôi bố mẹ già khổ gấp ba con trẻ. Ăn uống chẳng đáng bao nhiêu nhưng chiều ông bà già thật cực gấp ba mươi lần chiều con trẻ, đừng nói gấp ba. Chẳng có bố mẹ nào muốn làm khổ con cái nhưng trời đày đến cảnh ấy chẳng biết làm sao.