bo ngoai giao indonesia

Kém tiếng Anh, đừng làm ngoại giao!

Kém tiếng Anh, đừng làm ngoại giao!

0
Đó là đề nghị của các chuyên gia đối với Bộ Ngoại giao Indonesia, bởi theo họ, những nhà ngoại giao và tùy viên sứ quán kém ngoại ngữ sẽ làm mất thể diện quốc gia và khó mang về nước nguồn đầu tư nước ngoài.
/form>