Đặc phái viên Mỹ John Kerry thăm Việt Nam

Đặc phái viên Mỹ John Kerry thăm Việt Nam

11:55 23/02/2022 0

Ông John Kerry, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về biến đối khí hậu, đến Việt Nam từ ngày 22-25.2, trong chuyến thăm xây dựng sự đồng thuận về những hành động then chốt để giải quyết khủng hoảng khí hậu.