"Cấy trồng" bộ phận cơ thể người

"Cấy trồng" bộ phận cơ thể người

0
Có thể rất khó tin, nhưng hiện các nhà khoa học đang có thể "cấy trồng" bộ phận cơ thể người trong phòng thí nghiệm. Hiện đã có những bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường với các bộ phận được bác sĩ thiết kế và "trồng" nhờ vào tế bào của chính bệnh nhân đó.