Các tổ bầu cử tại Đà Nẵng phòng chống Covid-19 nghiêm túc trong bầu cử /// ẢNH: HOÀNG SƠN

Sự tin tưởng, kỳ vọng trong từng lá phiếu

09:21 24/05/2021 0

Các điểm bầu cử tại Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc, an toàn trong ngày hội toàn dân. Các cử tri bày tỏ niềm tin sẽ bầu ra những đại biểu nói lên tiếng nói của nhân dân, giải quyết được những vấn đề dân sinh còn đang bức xúc.