Hội thảo khoa học về chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh

Hội thảo khoa học về chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh

09:38 22/04/2022 0

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh là trận chiến đấu đầu tiên lực lượng vũ trang Tây nguyên đập tan cụm phòng ngự then chốt, vững chắc nhất trong hệ thống phòng thủ của quân đội Sài Gòn ở Bắc Tây nguyên.