Vay 500 tỉ đồng để bổ sung vốn cho các dự án vùng ngập lụt

Vay 500 tỉ đồng để bổ sung vốn cho các dự án vùng ngập lụt

0
UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa đề nghị Bộ Tài chính xem xét cho địa phương vay 500 tỉ đồng từ nguồn vốn ưu đãi đầu tư năm 2013 để có kinh phí tiếp tục đầu tư các dự án cấp bách cứu hộ, cứu nạn, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự án mới nằm trong vùng ngập lũ…