Bộ trưởng Đào Trọng Kim trong Chính phủ Lâm thời (1945)  /// Ảnh: Tư liệu gia đình.

Bộ trưởng Đào Trọng Kim - Vinh quang mở đầu

10:11 02/09/2021 1

Kỹ sư Công chính Đào Trọng Kim là người giữ chức vụ Bộ trưởng Giao thông Công chính (nay là Bộ GTVT) đầu tiên trong Chính phủ Lâm thời ra mắt quốc dân ngày 2.9.1945. Cuộc đời của vị Bộ trưởng có vinh quang mở đầu ấy đến nay vẫn ít người biết.