Nói đến mùa xuân Hà Nội, không thể quên những chợ hoa đào  /// Ảnh Lưu Quang Phổ

Hà Nội thành phố tôi yêu bốn mùa

13:30 20/02/2021 0

Hà Nội của tôi là thủ đô duy nhất trong các nước ASEAN có đủ 4 mùa rõ rệt, đó là 4 cảm xúc, 4 trạng thái, 4 hoài niệm, 4 trải nghiệm...