bong da thieu nhi

Quên

Quên

0
- Huấn luyện viên, anh hãy cho biết lý do vì sao đội tuyển bóng đá thiếu nhi của tỉnh ta bị loại sớm vậy? - Do một sơ sót nhỏ ạ.