Xây nhà trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên

Xây nhà trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên

04:54 11/10/2021 3

Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có kết luận thanh tra những sai phạm liên quan công tác quản lý, sử dụng diện tích đất được giao cho các tổ chức, cá nhân nhận khoán đất rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.