Thách thức với tiền kỹ thuật số của Trung Quốc

Thách thức với tiền kỹ thuật số của Trung Quốc

20:00 31/08/2022 0

Việc Trung Quốc mở rộng sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) đi kèm với cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức không nhỏ đối với tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Bắc Kinh.