Giao thông công cộng ở TP.HCM: Bao giờ mới có 'phép màu'?

Giao thông công cộng ở TP.HCM: Bao giờ mới có 'phép màu'?

08:05 27/11/2021 0

Metro số 1 tiếp tục xin lùi đích, tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên chuẩn bị khai trương lại đề xuất hoãn, trong khi các tuyến xe buýt thì ngày càng giảm… hệ thống giao thông công cộng của TP.HCM vẫn chưa hẹn ngày tạo “phép màu”.

Hà Nội nghiên cứu thêm 14 làn ưu tiên cho xe buýt

Hà Nội nghiên cứu thêm 14 làn ưu tiên cho xe buýt

16:09 25/11/2021 0

UBND TP.Hà Nội cho biết sẽ tổ chức thêm 14 làn ưu tiên cho xe buýt, trong đó giai đoạn đến 2025 sẽ tổ chức 9 làn ưu tiên, bên cạnh việc vẫn duy trì làn đường ưu tiên tuyến BRT Kim Mã - Yên Nghĩa.