bt cap

Bất cập ở ký túc xá sinh viên

Bất cập ở ký túc xá sinh viên

0
Một công trình quy mô, được đầu tư lớn, song khi đưa vào sử dụng chỉ có hơn 10% số lượng sinh viên vào ở ký túc xá (KTX).