Der Spiegel “tiễn đưa” nhầm Bush cha

Der Spiegel “tiễn đưa” nhầm Bush cha

0
Uy tín cỡ như tờ tuần san Der Spiegel của Đức đôi khi cũng mắc sai sót “khó đỡ” và lần này nạn nhân là cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush.