bua an vdv

Giám đốc Trung tâm Nhổn: ‘Chúng tôi không lấy bữa ăn của VĐV để kinh doanh’

Giám đốc Trung tâm Nhổn: ‘Chúng tôi không lấy bữa ăn của VĐV để kinh doanh’

0
Trong cuộc gặp gỡ phóng viên Thanh Niên sáng 25.12, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (gọi tắt là Nhổn) đưa ra những ý kiến của ông về thông tin liên quan đến bữa ăn VĐV, đồng thời nêu những trăn trở về chế độ đãi ngộ cho VĐV đội tuyển quốc gia.