Bức bối về khoảng cách

Bức bối về khoảng cách

03:00 21/10/2013 13

Quốc hội đã đi được nửa đường của nhiệm kỳ 13. Nhiều cử tri, và những đại biểu có ý thức trách nhiệm dân cử, đã và đang đặt câu hỏi: các đại biểu đã làm được gì để xứng với tiền thuế của dân, và phải làm gì để rút ngắn những khoảng cách còn lại đáng lo, đáng buồn, thậm chí đáng phẫn nộ...