Long Thành "sương mù"

Long Thành "sương mù"

03:35 21/04/2013 0

Tỉnh lộ ĐT769, đoạn Km 20 và 22, xã Bình Sơn, H.Long Thành (Đồng Nai) đang được thi công; tuy nhiên đơn vị làm đường không rưới nước thường xuyên khiến bụi bay mù mịt, gây nguy hiểm cho người lưu thông (ảnh).

Đồng Nai có xứ “sương mù”

Đồng Nai có xứ “sương mù”

03:05 12/10/2012 0

Bạn đọc phản ảnh đường sá tại Km15 trên QL20, xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất (Đồng Nai) đang gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia lưu thông.