Từ câu hát đến hình ảnh trong MV Trốn tìm đều trở thành trend trên mạng xã hội 	 /// Ảnh: NSCC

Câu hát thành trend

06:22 03/06/2021 0

Ngay khi rapper Đen Vâu vừa ra mắt MV Trốn tìm, câu hát “Nhiều khi ta muốn ta được bé lại/Để khi đi trốn có người đi tìm” và một loạt câu hát khác trong ca khúc đã được chia sẻ khắp mạng xã hội.