Cà Mau: Hoàn thành việc tuyển dụng viên chức chậm nhất ngày 31.12.2022

0 Thanh Niên Online

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn trương thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, vị trí việc làm và phải hoàn thành việc tuyển dụng viên chức chậm nhất vào ngày 31.12.2022.

Ngày 3.9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, vị trí việc làm.

Theo đó, đối với tuyển dụng công chức, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế được giao, thực hiện việc tiếp nhận, điều động công chức tại các vị trí còn thiếu theo quy trình, thẩm quyền quy định. Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại số lượng công chức sau khi có kết quả thi tuyển công chức năm 2022; tổng hợp số lượng biên chế chưa sử dụng, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với tuyển dụng viên chức, các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức còn thiếu (chưa sử dụng) và hoàn thành việc tuyển dụng chậm nhất vào ngày 31.12.2022...

Về đề án vị trí việc làm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa hoàn thành thì nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương xây dựng điều chỉnh Đề án vị trí việc làm đảm bảo theo đúng quy định. Trong đó, xác định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tránh tình trạng xác định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ không liên quan đến yêu cầu nhiệm vụ; xác định cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức phù hợp theo quy định pháp luật và tính chất, đặc thù công việc của cơ quan, đơn vị.

Về việc bố trí công chức, viên chức không đúng Đề án vị trí việc làm và chuyển đổi vị trí công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tiếp tục rà soát, cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu theo đúng quy định. Đảm bảo đến ngày 31.12.2022 có 100% công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị được bố trí đúng Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm