Hấp dẫn cá nâu

Hấp dẫn cá nâu

0
Cá nâu còn gọi là “cá dìa”, sống vùng nước mặn theo bầy đàn.
/form>