Để có thể sống chung với dịch

Để có thể sống chung với dịch

0
Phòng bệnh hơn chữa bệnh, điều này cũng đúng với tình trạng dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay. Trên thực tế, với những cá nhân, tổ chức chủ động phòng dịch thì hiệu quả cả về sức khỏe và kinh tế hơn nhiều.
Điện tử hóa, tiết kiệm tỉ 'đô'

Điện tử hóa, tiết kiệm tỉ 'đô'

1
Từ ngày 23.11, hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử (MGH) sẽ chính thức được ngành hải quan triển khai trên toàn quốc.