ca o vung ro

Người Trung Quốc nuôi cá ở Vũng Rô

Người Trung Quốc nuôi cá ở Vũng Rô

0
Tại Vũng Rô (Phú Yên), hàng chục người Trung Quốc (TQ) liên kết với một số công ty tư nhân VN để đầu tư nuôi trồng thủy sản nhưng lại hợp thức hóa dưới vỏ bọc chuyên gia kỹ thuật.