<i class="e-mag"></i>TREND 2018: Hoang mang với Đặng Lê Nguyên Vũ

TREND 2018: Hoang mang với Đặng Lê Nguyên Vũ

0
Tôi hoang mang từ trước khi đến gặp Đặng Lê Nguyên Vũ, trong suốt 4 tiếng đồng hồ nói chuyện và cho tới tận lúc này, khi ngồi viết lại những gì tôi đã nghe thấy, nhìn thấy và cảm thấy, tôi vẫn hoang mang.