ca si anh

Tác giả của Mẹ yêu con, Dáng đứng Bến Tre, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ... những năm cuối đời
 /// Ảnh: Độc Lập

Người đi, dư âm để lại...

0
Hôm qua 27.12, những người thân, những người học trò, những người yêu âm nhạc Nguyễn Văn Tý đã đến tiễn biệt ông, một tên tuổi lớn của nền âm nhạc mới Việt Nam.