Gỏi cá tè be	 /// Ảnh: Ngô Mã Thiên

Ngon như gỏi cá tè be

20:33 09/03/2019 0

Cá tè be (cá trích), ở biển, thường đi theo đàn, vì thế những hôm ngư dân trúng luồng cá là bắt được rất nhiều. Những ngày chớm hè, trúng đậm cá, trên bến dưới thuyền dân làng chài í ới gọi nhau đón lộc trời cho.