Một farm nuôi cá chẽm trên vịnh Vân Phong của Công ty Australis	  /// ẢNH: Andreas Driveklepp

Cá vược... vượt Covid-19

05:30 17/03/2021 0

Ở Khánh Hòa, có một doanh nghiệp chuyên nuôi cá chẽm (hay còn gọi là cá vược) đã vượt qua dịch Covid-19 một cách ngoạn mục: Trong năm 2020 có 6.500 tấn cá vược đã... vượt đại dương để có mặt tại Mỹ và nhiều nước khác.