Nửa đầy hay nửa vơi?

Nửa đầy hay nửa vơi?

10:30 15/11/2021 0

Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP26) ở thành phố Glasgow (Scotland, Anh) phải kéo dài thêm thời gian để đạt được sự nhất trí của hơn 200 quốc gia về tuyên bố chung cuối cùng.

Hứa hẹn thuốc điều trị Covid-19 giá rẻ cho nước nghèo

Hứa hẹn thuốc điều trị Covid-19 giá rẻ cho nước nghèo

15:10 19/10/2021 0

Một chương trình do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu đang đặt mục tiêu đảm bảo các quốc gia ít điều kiện có thể tiếp cận nguồn thuốc điều trị Covid-19 đối với trường hợp bệnh nhẹ với giá 10 USD/liệu trình.