Thắng lợi ngoại giao cho Syria: UAE mở lại đại sứ quán

Thắng lợi ngoại giao cho Syria: UAE mở lại đại sứ quán

0
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) bất ngờ mở lại đại sứ quán nước mình tại Syria, một dấu hiệu cho thấy Syria đang trở lại cộng đồng các quốc gia Ả Rập. UAE từng hậu thuẫn phiến quân chống lại chính phủ Syria.