Học liên tục trong nhiều giờ, đầu óc bạn sẽ căng thẳng /// Ảnh minh họa: Shutterstock

Đừng quên giải lao khi ôn bài thi

0
Thông thường, khoảng thời gian 'chạy nước rút' của các kỳ thi, học sinh, sinh viên hay học theo kiểu cày ngày cày đêm để mong đưa được nhiều kiến thức vào đầu.