Cần phải đào tạo những con người có khả năng lãnh đạo bản thân, làm chủ cuộc sống /// Đào Ngọc Thạch

Giáo dục trong thời đại mới

07:14 31/12/2018 0

Những ngày này, chúng ta nghe nói nhiều về công nghiệp 4.0. Nếu quan sát và phân tích, chúng ta sẽ nhận ra, dù gọi bằng tên nào đi chăng nữa, thì rõ ràng đang có một bước chuyển lớn về cách thức tổ chức sản xuất, do sự phát triển của khoa học, công nghệ và kết nối toàn cầu.

 /// Ảnh: AFP

Iceland tận dụng cơ hội từ thợ mỏ đào bitcoin

08:34 05/07/2018 0

Sau khi "nuốt chửng" lượng năng lượng lớn bằng tổng mức năng lượng hộ gia đình ở Iceland sử dụng, các thợ mỏ đào bitcoin và tiền mã hóa đang là chủ đề được chú ý ở đảo quốc này.

Chuyển 1/3 đất nông nghiệp thành đất đô thị

Chuyển 1/3 đất nông nghiệp thành đất đô thị

11:37 10/03/2018 0

Đó là thông tin được đưa ra tại diễn đàn 'Phát huy vai trò doanh nghiệp bất động sản triển khai thực hiện đề án phát triển thị trường bất động sản TP.HCM' tổ chức ngày 9.3.