cai cach chinh sach bao hiem xa hoi

BHXH cải cách hành chính hướng tới nền hành chính phục vụ

BHXH cải cách hành chính hướng tới nền hành chính phục vụ

0
Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế về an sinh xã hội.
Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu chưa thuyết phục

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu chưa thuyết phục

0
Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu nữ lên 60 và nam lên 62 tuổi tiếp tục nhận được những ý kiến không tán thành tại hội thảo “Cải cách chính sách bảo hiểm hưu trí: kinh nghiệm quốc tế và các đề xuất, khuyến nghị đối với xây dựng dự thảo luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)”.
Vì sao chậm thực hiện điều chỉnh tiền lương?

Vì sao chậm thực hiện điều chỉnh tiền lương?

0
Cho đến tận bây giờ, 7 tháng sau thời điểm ấn định thực hiện điều chỉnh tiền lương bước 1 theo Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp người có công của Chính phủ (1/10/2004), rất nhiều trong số 9 đối tượng được điều chỉnh lương vẫn chưa được hưởng lương theo quan hệ tiền lương mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ phải có báo cáo giải trình về sự chậm trễ này.