Người chia sẻ bí mật của Caitlyn Jenner

Người chia sẻ bí mật của Caitlyn Jenner

07:20 07/01/2016 0

Cuối năm 2014, người quản lý truyền thông cho ngôi sao Alan Nierob thuộc Công ty Rogers & Cowan nhận được điện thoại của khách hàng cũ, Bruce Jenner. Ông giải thích sau nhiều năm sống trong tình trạng khó chịu vì giới tính, đã bắt đầu chuyển giới để trở thành phụ nữ và cần người đại diện truyền thông.