Cựu binh Đỗ Thành Vinh đăng thông tin nhờ vả tìm chiếc ba lô chứa kỷ vật đời lính bị “cầm nhầm”  /// ẢNH: Đ.X

Sự tử tế vẫn luôn hiện diện

2
Câu chuyện nhóm thợ mộc trẻ cầm nhầm ba lô bên trong có bộ quân phục quý giá của một một cựu binh sau đó trả lại cho thấy, dù ngoài đời thực hoặc cộng đồng mạng, vẫn có sự tử tế...